System ocen pracowniczych a jego skuteczność

System ocen pracowniczych a jego skuteczność Niezależnie od zajmowanych w organizacji stanowisk, wszyscy pracownicy są poddawani stałej ocenie przełożonych, podwładnych, klientów bądź właścicieli. Wynik tej oceny wpływa na zakres odpowiedzialności, przebieg kariery zawodowej, wysokość wynagrodzenia. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy w firmie funkcjonuje sformalizowany system oceny pracowników, czy też nie. Ocenianie ma też ogromne znaczenie dla organizacji , gdyż nie jest możliwe efektywne zarządzanie […]

Read More

Skuteczne sposoby na trudne sytuacje interpersonalne

Skuteczne sposoby na trudne sytuacje interpersonalne W życiu zawodowym i prywatnym spotykamy sytuacje interpersonalne, które możemy nazwać trudnymi. Jak na nie reagujemy? Zdarza się, że wycofujemy się z relacji i unikamy kontaktu z osobą lub osobami, które takie sytuacje prowokują, dając im tym samym przyzwolenie na kontynuację niepożądanych zachowań bądź błędów. Bywa również, że decydujemy się podjąć działanie i reagujemy w sposób bardziej lub mniej skuteczny. […]

Read More

Rekrutacja pracowników

Rekrutacja pracowników Pytania są podstawowym narzędziem komunikacyjnym pozwalającym rekrutującemu na pozyskanie informacji o kandydacie. Rekrutacja pracowników z uwagi na ograniczony czas przeznaczony na rozmowę rekrutacyjną, nie jest łatwa, warto więc opracować zestaw konkretnych pytań. Odpowiedzi na nie pozwolą wyciągnąć właściwe wnioski i trafnie wybrać pracownika. W trakcie rozmowy z kandydatem dobrze jest zadawać pytania nawiązujące do zadań związanych z przyszłym zakresem obowiązków. Zobaczmy, jak to wygląda […]

Read More

Zanim nowy pracownik podejmie pracę

Wdrażanie nowego pracownika – zanim podejmie pracę Pierwszy dzień pracy w firmie jest bardzo ważną chwilą. Dla konkretnej osoby jest to czas na praktyczne poznanie miejsca pracy, a dla organizacji – moment na przekazanie najważniejszych informacji, które pozwolą pracownikowi sprawnie realizować postawione przed nim zadania. Co warto wiedzieć, aby wdrażanie nowego pracownika przebiegło pomyślnie dla obu stron? […]

Read More